Thiết bị giám sát trực tuyến khí SF6

  • GD8000C SF6 Hệ thống giám sát rò rỉ khí trực tuyến

    GD8000C SF6 Hệ thống giám sát rò rỉ khí trực tuyến

    Hệ thống giám sát trực tuyến rò rỉ định lượng GD8000C chủ yếu được sử dụng trong phòng chuyển mạch SF6 35KV và phòng GIS 500KV, 220KV, 110KV trong trạm biến áp để theo dõi rò rỉ khí SF6 trong môi trường phòng thiết bị điện kết hợp SF6 và hàm lượng oxy trong không khí trong thời gian thực .

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi