Thiết bị giám sát trực tuyến khí SF6

  • GD8000C SF6 Gas Leak Online Monitoring System

    Hệ thống giám sát trực tuyến rò rỉ khí SF6 GD8000C

    Hệ thống giám sát trực tuyến rò rỉ định lượng GD8000C chủ yếu được sử dụng trong phòng chuyển mạch 35KV SF6 và phòng GIS 500KV, 220KV, 110KV trong trạm biến áp để giám sát rò rỉ khí SF6 trong môi trường phòng thiết bị điện kết hợp SF6 và hàm lượng oxy trong không khí theo thời gian thực .

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi