Xả một phần Analzyer

 • GDJF-2008 Partial Discharge Analyzer

  Máy phân tích phóng điện một phần GDJF-2008

  Máy dò phóng điện cục bộ GDJF-2008 đo phóng điện cục bộ cho các sản phẩm như máy biến áp, cuộn cảm lẫn nhau, công tắc HV, bộ chống sét monoxit kẽm và cáp điện.Nó cũng có thể thực hiện các thử nghiệm điển hình và giám sát hoạt động cách điện.

 • GDJF-2007 Digital Partial Discharge Analyzer

  GDJF-2007 Máy phân tích phóng điện một phần kỹ thuật số

  Máy phân tích phóng điện cục bộ kỹ thuật số GDJF-2007 được sử dụng rộng rãi để phát hiện phóng điện cục bộ của thiết bị điện áp cao như máy biến điện áp, máy biến áp dụng cụ, bộ ngắt mạch HV, GIS, chống sét lan truyền oxit kẽm, cáp nguồn.

 • GDJF-2006 Partial Discharge Analyzer

  Máy phân tích phóng điện một phần GDJF-2006

  Bộ phát hiện phóng điện cục bộ kỹ thuật số GDJF-2006 được sử dụng rộng rãi để phát hiện phóng điện cục bộ của thiết bị điện áp cao như máy biến áp điện, máy biến áp dụng cụ, bộ ngắt mạch HV, chống sét lan truyền oxit kẽm, cáp nguồn.Nó cũng có thể thực hiện các thử nghiệm điển hình và giám sát hoạt động cách điện.

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi