Máy kiểm tra điểm chớp cháy dầu

 • GDBS-305 Automatic Flash Point Closed Cup Tester

  GDBS-305 Máy thử cốc kín điểm chớp tự động

  Máy kiểm tra điểm chớp cháy cốc kín tự động GDBS-305 là thiết bị kiểm tra điểm chớp cháy cốc kín cho các sản phẩm dầu mỏ.Nó sử dụng thiết kế mô-đun mà một máy chủ có thể điều khiển một số lò thử nghiệm, để thử nghiệm các mẫu khác nhau cùng lúc hoặc riêng biệt.

 • GDKS-205 Automatic Flash Point Open Cup Tester

  GDKS-205 Máy thử cốc mở điểm chớp cháy tự động

  Máy kiểm tra điểm chớp cháy cốc hở tự động GDKS-205 là thiết bị kiểm tra điểm chớp cháy cốc hở cho các sản phẩm dầu mỏ.Nó sử dụng thiết kế mô-đun mà một máy chủ có thể điều khiển một số lò thử nghiệm, để thử nghiệm các mẫu khác nhau cùng lúc hoặc riêng biệt.

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi