Danh dự & Trình độ

Danh dự & Trình độ

Công ty có hơn 50 quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bằng sáng chế công nghệ sản phẩm, bản quyền phần mềm, đăng ký nhãn hiệu, v.v. Hiệp hội thử nghiệm", v.v.

Sản phẩm xuất khẩu qua nhiều lớp kiểm tra mới đến được tay người dùng, chất lượng chịu được các loại kiểm định của bên thứ 3.

kiểm tra của bên thứ ba

chứng nhậnchứng nhận

 • Bản đăng ký và giấy xác nhận hoạt động ngoại thương
 • Bản đăng ký và giấy xác nhận hoạt động ngoại thương
 • Trạm đo điện cao thế quốc gia
 • Viện đo lường Trung Quốc
 • Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng
 • chứng nhận008
 • chứng nhận001
 • chứng nhận002
 • chứng nhận003
 • chứng nhận004
 • chứng nhận005
 • chứng nhận006
 • chứng nhận007
 • chắc chắn (1)
 • chắc chắn (2)
 • chắc chắn (3)

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi