Danh dự & Tư cách

Danh dự & Tư cách

Công ty có hơn 50 quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bằng sáng chế công nghệ sản phẩm, bản quyền phần mềm, đăng ký nhãn hiệu, v.v. và đã giành được nhiều danh hiệu, chẳng hạn như "Hợp đồng vinh danh và doanh nghiệp giữ lời hứa", "Thành viên của Đo lường Điện lực Hồ Bắc và Hiệp hội thử nghiệm ”và như vậy.

Sản phẩm xuất qua nhiều lớp kiểm tra để đến tay người dùng, chất lượng có thể chịu được mọi loại kiểm tra của bên thứ ba.

third-party inspection

chứng nhậnchứng nhận

 • Record registration form and certification of foreign trade operations
 • Record registration form and certification of foreign trade operations
 • National high voltage measuring station
 • China Institute of Metrology
 • Research Center of Science, Technology and Industry for National Defense
 • certification008
 • certification001
 • certification002
 • certification003
 • certification004
 • certification005
 • certification006
 • certification007

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi